Änggårdsbergen - Botaniska

Stadsnära natur

Änggårdsbergen - Botaniska


Strövområde

Änggårdsbergen är ett omtyckt stycke stadsnära natur. Med sin närhet till centrala Göteborg är det populärt område för promenader och friluftsliv. Naturreservatet Änggårdsbergen gränsar till Göteborgs Botaniska Trädgård, norra europas största. I området finns flera typiska västsvenska naturtyper som ljunghedar och myrmarker.

Vitsippsdalen med sin närhet till Sahlgrenska sjukhuset är ett populärt utflyktsmål. Inom naturreservatet finns också ett arboretum med en för Sverige unik och sevärd samling av exotiska träd från olika delar av norra halvklotet. I området finns ett nät av stigar, som gör det lätt att genomkorsa Änggårdsbergen. I Botaniska finns planteringar, växthus och ett populärt fik.

Länkar: