Österplana Hed

Österplana Hed


På alvarmarkerna vid Österplan kyrka, finns en mängd orkidéer, Sankt Pers nycklar (Orchis mascula), brudsporre (Gymnadenia conopsea), honungsblomster (Herminium monorchis) och flugblomster (Ophrys insectifera). På de torra alvarmarkerna finns den sällsynta kalknarven. Liten och lågväxt, med vita blommor och oerhört sällsynt. Kalknarven (Arenaria gothica) påträffas bara i Västergötland och på Gotland. På de torra alvarmarkerna finns även flera arter av fetknoppar - nordens motsvarighet till kaktusarna. Här finns även arter som sårläka (Sanicula europaea, lundbräsma (Cardamine impatiens), gulsippa (Anemone ranuncululoides), kärrspira (Pedicularis palustris) och det storvuxna gräset strävlosta (Bromus benekeni).