Stora Amundön

Stora Amundön


Cykel avstånd från centrala Göteborg.

Stora Amundön erbjuder något för alla under alla årstider. Här kan man både bada, sola, vandra, botanisera, fågelskåda och promenera eller varför inte bara fika.

Salta bad
Bra bad för barnfamiljen finns i Drottingviken och den mindre viken innan där det nu också finns en snorklingsled medans nakenbadarna håller till längst ut vid Drags näsa. I Kungsviken i söder är det dock mest rutten tång.

Fåglar
Öppet hav, strandängar, ängar, hagmarker med ekar, lövskog, kala klippor och även en liten tallskog, stor variation på liten yta ger ett stort antal fågelarter ca 160 arter sedda per år de senaste åren. I och med variationen i biotoper är det ett rikt fågelliv året om. Tofsvipa, sånglärka häckar på de betade strandängarna. Sångare, finkar, hackspettar i skogen. Vintertid passerar rovfåglar som havsörn, vråkar och falkar. Vitkindad gås ses numera i stort antal på den betade strandängen.

Vandring
Naturstigen som leder runt ön är ca 4,5 km. Den nordvästra delen av stigen som leder till Drottningviken är tillgänglig för barnvagn och rullstol. Stigen som leder förbi Kungsviken är kuperad och går över klippor.

Hitta hit
Helst så cyklar man hit men för den som åker buss tar det ca 45 minuter från centrala Göteborg till hållplatsen Ugglegården sedan är det 10-15 minuters promenad kvar till havet. För bilisterna finns en stor parkering med avgift under sommaren.

Sedan 2020 är Stora Amundön ett kommunalt naturreservat

Google maps länk

Länkar: