Ore backar

Ore backar


Vacker vandringsled ut till fågeltornet från parkeringen ut till fågeltornet vid Ore nabb är det 1,6km. Man vandrar längs en rullstensås där man har fattig mark med Hjortronmossen på sin västra sida och den rika sjösidan på den andra. I början av stigen är det en lövskog med stora ekar och på våren vandrar man i en matta av vitsippor med inslag av blåsippor. Här sjunger fågelkören på våren.

Längst ut vid Ore nabb finns 2 öar som är fulla av skrattmåsar. Här häckar även en del fisktärnor, knölsvan, sångsvan, storskarv. Tranor häckar på Hjortronmossen längs stigen. Skäggdopping och gråhakedopping ses regelbundet.

I lunden längs stigen sjunger olika sångare som lövsångare, ärtsångare, gransångare etc.

Eftermiddag/kväll är bästa tiden för besök då har man medljus och fåglarna syns bra.

Observera att denna delen av naturreservatet ingår i tranreservatet och är därför stängd för besökare under perioden 20/3 - 30/4.