Ragnhildsholmen

Borgruin från 1200-talet

Ragnhildsholmen


Ragnhildsholmen är ett populärt utflyktsmål väl värt ett besök både för ruinen, växt och djurlivet.

Borg från 1200-talet
Borgen anlades på det som på den tiden var en holme ute i älven av kung Håkon den gamle runt 1250. Borgen var tänkt som ett försvar för Kongahälla som låg på andra sidan älven. Borgen kallades också Miklaborg. Vid Ragnhildsholmen finns informationstavlor med telefonnummer man kan ringa för få historien uppläst i telefonen. Borgen tappade sin betydelse i början på 1300-talet då Bohus fästning började byggas 1308 sannolikt tog man sten härifrån när man uppförde Bohus fästning.

Blommor
På våren blommar vitsippor, i maj gulvivor, mandelblom senare kommer gul och vit fetknopp och blåklockor.

Fåglar
Tidiga morgnar kan man höra sången från bland andra näktergal, rörsångare, gräshoppssångare tränga igenom trafikbruset från pendlarna även brun kärrhök som häckar i vassen kan ses.

Hitta hit

Länkar: