Flyttfåglar

Flyttfåglar


I den stora viken söder om fyren, Korshamn, finner man de flesta stannfåglarna som gravand, strandskata, tofsvipa, större strandpipare, rödbena och skärfläcka. Gå inte för nära stranden och stör skärfläckorna under häckningen. När det gäller rastande fåglar så brukar det bl a rasta stora mängder kärrsnäppa vår och höst. Norr om fyren och vid Glommens hamn brukar skådarna hålla till vid höststormarna för att skåda havsfåglar såsom grå lira bredstjärtad labb, alkekung, vitvingad trut etc.
Totalt ca 280 arter har noterats.

Raritestlistan: fjälluggla, silkeshäger, fjällpipare, tuvsnäppa och brednäbbad simsnäppa (enl. Länststyrelsens web sida)

Länkar: