Morups Tånge information

Morups Tånge information


Sandheden söder om den vackra fyren har betats under lång tid. Här dominerar sandstarr och gräs som strandråg och sandrör. Triften blommar på försommaren tillsammans med backtimjan och gulmåra. Här finns också stora bestånd av "Kostertistel" dvs martorn (Eryngium maritimum). De betade strandängarna, tånghögarna och de grunda vikarnas lerbottnar ger föda i form av bland annat insekter, snäckor och musslor till de flyttfåglar som passerar.

Länkar: