Risveden - Verleskogen

Risveden - Verleskogen


Orörd gammelskog

Verlekogen domineras av gammal tallskog där många träd är över 200 år gamla. Området är varierat med lövträd vid bäckar och fuktiga partier samt en del gles granskog.

I den centrala delen ligger två mindre sjöar. Områdets största värde är den gamla orörda skogen och ett rikt fågelliv, drygt 50 olika arter har noterats bland annat storlom, tretåig hackspett, pärluggla och tjäder.

Trots att Verleskogen har en tydlig vildmarkskaraktär så är det lätt att röra sig i området som bara är lätt kuperat. Från parkeringsplatsen finns en väl utmärkt vandringsled som passerar flera av de finaste avsnitten i skogen.

Verleskogen har köpts av Ale kommun tillsammans med den ideella stiftelsen Ett klick för skogen och Västkuststiftelsen. Cirka en tredjedel av pengarna har samlats in från företag och privatpersoner via Ett klick för skogens webbplats. (länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Hitta hit - Långt att gå från bussen

Buss: Det går att ta sig till området med buss men det är långt från hållplatsen till reservatet. Tag buss 434 till hållplats "Verle Östergård". Gå tillbaka nerför backen och tag vänster, följ grusvägen ca 3,4 km tag höger vid skylt naturreservat efter 400m är du framme.

Bil: Från E45 norrgående tag avfart 90 mot Sollebrunn, efter 3,9 km sväng vänster mot Sollebrunn och kör 11,7 km, sväng sedan höger mot naturreservat och kör 3 km. Tag höger vid skylt naturreservat, parkering efter 400 m. Från E45 södergående tag avfart 93, Lödöse, och kör mot Nygård efter 3,7 km sväng höger mot Sollebrunn. Fortsätt 4,4 km och sväng vänster mot Sollebrunn, kör 1,5 km och sväng vänster vid skylt naturreservat. Efter 3km sväng höger mot naturreservat, parkering efter 400 m.

Lätt vandring

Stigarna i området (röd streckad linje) är inte tillgängliga med barnvagn/rullstol men lätta att gå även för barn.

Vandringleden är cirka 2,7 kilometer lång, markerad med blå snitsel.