Rya skog

Inklämd mellan reningsverk och oljeraffinaderi

Rya skog


Inklämd mellan reningsverk och oljeraffinaderi

Rya skog är en gammal rest av ett försvunnet landskap med uråldriga ekar och öppna lundar. I området finns också fuktiga stråk med alsumpskog och gul svärdslilja. I de öppna delarna breder en matta av vitsippor ut sig på våren och i de fuktigare delarna mängder med svalört.

Rikt fågelliv

Fågellivet är rikt med bl.a. mindre flugsnappare och rosenfink. Mindre hackspett, näktergal, härmsångare och kattuggla finns också här.

Anpassat för rullstol/barnvvagn

Från parkeringen leder en gång av trä in till den öppna ytan i mitten av skogen. Det är enkelt att komma in med rullstol/barnvagn.

Länkar:

Artportalen - Göteborg 7dgr

Kustobsar - Rya skog