Torslandaviken

Torslandaviken


Fåglar och cisterner

Här får fåglarna samsas med oljecisterner och containertransporter. Området ligger mellan Torslanda golfbana och Volvo Arendal och i söder ligger småbåtshamn, containerterminal...
Viken är ingen egentlig vik längre utan består av ett antal dammar, kanaler och buskmarker.

Bäst vår, höst och vinter

Torslandaviken är ett eldorado för Göteborgsskådarna. Under vår- och höstflytten passerar många fåglar här.
Ett fågeltorn finns på nordvästra sidan och en plattform med tak finns på östra sidan av den största dammen, Karholmsdammen. Men runt dammen finns många platser att skåda ifrån.
En backsvalekoloni finns inom området, runt backsvalekolonin svirrar även mängder med svalor och tornseglare under försommarkvällar.

Länkar: