Hullsjön

Grund fågelsjö

Hullsjön


Grund slättsjö med fågeltorn

Hullsjön är en grund slättsjö som bara är ca 1,2 meter som djupast och har ett rikt fågelliv med totalt ca 270 inräknade arter, årligen besöker ca 200 arter och ett 30-tal häckar runt sjön. 

På västra sidan en bit från parkeringsplatsen finns ett fågeltorn. På nordöstra sidan ett gömsle.

Vår och höst fågelsträck

Totalt observeras årligen omkring 200 olika fågelarter i och kring sjön.  Vanliga arter: grågås, gräsand, skedand, vigg, brun kärrhök, enkelbeckasin, mindre strandpipare och gulärla, sångsvan, salskrake, fiskgjuse, stenfalk, kornknarr, trana, brushane, dubbelbeckasin, grönbena, fisktärna och havsörn

Raritetslistan: vit stork

Länkar: