Brobacka

Brobacka


Mäktiga jättegrytor och branta stup

Kanske finns landets mäktigaste jättegrytor här - ett 40-tal finns det i alla fall och den största med en diameter på 18 meter. Inom reservatet finns också en väl underhållen ekhage och en barrblandskog samt en mosse (Knipe mosse). Ner mot åkanten finns det hasseldungar med blå-, vit och gulsippor på våren, längst ner finns även bestånd av kambräken. Om man följer stigen upp på berget bakom soldattorpet har man en milsvid utsikt över norra Mjörn. Man kan studera fågelsträcket vår och höst från toppen av berget. Så länge isen inte lägger sig på sjön så finns det övervintrande sjöfågel.

Inlandsisen

Vid inlandsisens tillbakagång för 11-12 000 år sedan, inträffade ett uppehåll i avsmältningsskedet. Mjörn, då isfri, utgjorde en havsvik medan Anten området i norr fortfarande var täckt av stora ismassor.

Brudsängen

Mittemot ligger Brudsängen (Bruarängen) med den sägenomspunna klipphyllan, nålsögat. Glöm inte att ta med en pinne när ni kryper igenom nålsögat. Annars kanske jätten Åland tar er som han gjorde med älvan som han försökte stänga in men som kastade sig nedför ättestupan och försvann i Ålandasjön. 

För den som blir fikasugen finns Brobacka kaffestuga som ingår som en sevärdhet i Retrovägen mellan Nossebro och Göteborg.

Soldattorp och minnessten

Soldattropet är öppet ibland när naturskyddsföreningen har tid. 
En minnessten över slaget vid Brobacka 9 augusti 1566 i Nordiska sjuårskriget finns i reservatets västra del.

Rikt växtliv med hagmark och granskog

Här finns en gammal ekhage med grova stammar och marken hävdas som slåttermark. Under våren finns här blå- vit- och gulsippor. Nere vid sjökanten växer den sällsynta ormbunken kambräken (Blechnum spicant) vars sporställningar (= kammarna) kan ses på eftersommaren.

I de fuktiga partierna finns en rik mossflora med bl. a. skör nervmossa, skuggkvastmossa och grov fjädermossa.

Flyttfågelsträck

Nötkråka och fiskljuse kan ses regelbundet ibland kan man även se pilgrimsfalken flyga mellan bergen. Under vår och höst kan många flyttfåglar ses från toppen av "räkneberget" dvs knallen ovanför soldattorpet. Strömstaren håller till vid bron.

Länkar:
Brobacka Kaffestuga
Retrovägen
Långareds hembygdsförening
Artportalen - Alingsås 1 vecka