Vrångö

En skärgårdspärla

Vrångö


En skärgårdspärla man bör besöka varje år
Till Vrångö tar man sig lätt med skärgårdsbåten från Saltholmen. Helt unikt är att man kan åka hela vägen från Hammarkullen och ända ut till Vrångö på samma biljett! Båten tar ca 45 minuter och det finns servering ombord på en del avgångar. Sommartid kan det vara problematiskt att hitta parkering ofta får man parkera vid Långedrag och ta spårvagnen sista biten till Salthomen.

När man kommer till Vrångö går det flesta till viken söderut för att bada men det finns mycket att utforska på ön som tex floran vid den gamla fotbollsplanen på norra delen eller den lilla badplatsen norr om båthamnen.

Den särpräglade naturen, naturhamnar, rika möjligheter till bad och strövtåg samt närheten till Göteborg har gjort det här reservatet till ett av de mest besökta sommartid i länet.

Kargt landskap med intressant flora
Ön är till stor del trädfattig och karg. Jordtäcket är tunt och saltpåverkat med en intressant flora. Vid havsstranden finns många sällsynta eller mindre vanliga arter som till exempel marrisp, vildsparris, krissla, strandmalört, ostronört och martorn. Också kalkkärren och torrängarna på skalunderlag är botaniskt intressanta. På flera ställen finns klapperstensfält som markerar isranden vid landisens avsmältning.

Rikt fågelliv
De många småöarna och skären utgör fina häckningsplatser för skärgårdsfågel. Strandängar, marina grundbottnar, blockstränder och klipphyllor är betydelsefulla miljöer. Måsfåglar och ejder dominerar till antalet, men här häckar också tobisgrissla, gravand, småskrake, labb, strandskata och tornfalk. Inte heller är det ovanligt att få se säl inom reservatets gränser.

Toaletter
Toaletten intill skärgårdsbåtens brygga vid Mittvik är öppen 15 april–15 oktober

Föreskrifter för allmänheten
Delar av ön är naturreservat som ingår i Vrångskärgårdens naturreservat och tänk på att det där inte är tillåtet att

  • campa
  • göra upp eld
  • medföra okopplad hund
  • gräva upp växter
  • förtöja eller ankra upp husbåt för mer än ett dygn annat än inom anlagd båthamn


Länkar: