Stipakullen

Vartofta-Åsaka

Stipakullen


Stäpp
Den stäppartade torrängsfloran som man finner här är unik för Sverige och liknande flora finner man hos torrängar i syd- och östeuropa (Pustan i Ungern). Fjädergräset som även kallas stipagräset (Stipa pennata) odlas även i trädgårdar för sina vackra långa fjäderliknande borst. 

Torrängsflora
På kullen växer förutom fjädergräset även andra torrängsväxter som drakblomma, smalbladig lungört, prakt brunört. Även andra ängsväxter som trollsmultron, vitmåra, fältvädd, brudbröd, färgmåra, backklöver, backtimjan finner man här.

Fjärilar
Förutom växter som trivs på torrängarna finner man flera ovanliga fjärilar som  luktgräsfjäril, kamgräsfjäril,  slåttergräsfjäril puktörneblåvingen, ängsblåvinge, mindre blåvinge och silverblåvinge